Shamballa

SHAMBALLA

 

Shamballa 1024 je zde pro všechny a slouží jako takzvaná jízdenka k Vzestupu.

Těm, kteří již vědomě jdou jakoukoliv duchovní cestou Shamballa 1024 ještě více urychluje jejich vývoj a dokonale pomáhá rozbíjet jednu iluzi za druhou. Těm, kteří ještě vědomě po žádné duchovní cestě nekráčí zase napomáhá vnímat svět i sebe více energeticky, a probouzí v nich větší vnímavost k sobě samým i k životu, a  nám všem pomáhá lépe vnímat své emoce a pocity,vyznat se v nich a nenechat se jimi pohltit.
Shamballa 1024 je energetický léčebný systém, který je naší planetě teprve od roku 2003. Je reprezentován nanebevzetým Mistrem  Saint Germainem a jeho očistným Fialovým plamenem a dále také jeho průvodcem jménem Joelle.
Tento systém zahrnuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do 4 stupňů po 256 symbolech. Symboly Shambally 1024 kmitají ve 5D a mohou pomoci vyléčit nemoci,na které naše medicína , jež je určena pro 3.dimenzi, nestačí. Nicméně hlavním předpokladem k vyléčení je ochota se změnit a pracovat na sobě.
Shamballa 1024 je silná transformační energie představující velice účinný nástroj pro čištění nahromaděných bloků v našem podvědomí. Zasvěcení do Shambally velmi urychluje náš osobní i duchovní vývoj. Je potřeba s tím počítat a dát k tomu vnitřní souhlas.

Shamballa 1024 v sobě slučuje několik typů energií. Jde o tyto energie:
- Univerzální životní energie (Reiki) – to je energie,která protéká celým Vesmírem,Je to energie,která tvoří a dává život a její hnací silou je láska.
- Energie Světla v našem Duchovním srdci -  neboli “JÁ JSEM” Boží přítomnost.Tato energie byla údajně lidstvu zpřístupněna v roce 1987 v době harmonické konvergence,aby otevřela pro Zemi novou cestu k Bytí.
- Energie Nanebevzatých Mistrů - Nanebevzetí Mistři jsou bytosti,které ukončily svůj reinkarnační cyklus a nyní existují v energetické formě,vedou a učí lidstvo.Jejich úkolem je podpořit nás a planetu Zemi v našem duchovním vývoji a pomoci nám dosáhnout konečného osvobození.

- Kristovo vědomí (všeobsahující,bezpodmínečná láska)

Systém obsahuje celkem 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů
po 256 symbolech – a ty jsou pak předávány “telepaticky” prostřednictvím
zasvěcení přes naše Vyšší Já.

Léčení Shamballou probíhá v širokém spektru,ošetřuje a léčí člověka celistvě. Napravuje disharmonie ve fyzickém těle a v tělech jemnohmotných. Transformuje emoční negativitu, kterou jsme vytvořili v sobě a kolem sebe.

Zasvěcení do Shambally 1024
zahrnuje 1024 symbolů ve 4 stupních, které se předávají (nahrávají se) do aury (energetických těl) člověka telepatickou cestou. Tyto symboly umožňují navázat propojení se Shamballou a jejími bytostmi. A následně se stahují takové druhy léčivých energií, které jsou pro daný záměr nejúčinnější.
Shamballa má vysokou ochranu. Léčení posílá jen do situací, které jsou v souladu s vesmírným řádem a v souladu se zákony (plánem) vývoje daného člověka.

Zasvěcení 1-2 st.zároveň, ( cena 1,500,- )

Zasvěcení 3-4 st.zároveň, ( cena 1,500,- )

Součástí zasvěcení je manuál a osvědčení.

V současné době zasvěcuji i Shamballu 2002 a 3110

Termíny dle dohody

BOŽÍ PEČEŤ

 

Samotná energie Boží pečeti je bez- symbolová. Pro jedince, kteří jsou zvyklí lpět na symbolech se může používání této energie jevit jako obtížné a těžko „uchopitelné“, protože princip toku energie Boží pečeti spočívá na opravdovém odevzdání se a stáním se toho kanálu energie, jak jsme byli učeni na reiki 1. stupně. Na rozdíl od reiki (nebo podobných systémů) je Boží pečeť jedinečná v tom, že nemusíte mít znalosti v proudech energií, není třeba provádět diagnostiky, není třeba energii vědomě směřovat – naopak. Je třeba se energii plně odevzdat, vypnutí veškerých myšlenek, obav a předpokladů je v podstatě nutností. Energii přijímáte, ale nevysíláte.

Boží pečeť je vysoká forma světelné energie, kterou se naplníte a již vyzařujete do svého okolí. Již pouhá přítomnost v této energii spouští léčení a působí i na druhé osoby, aniž by to bylo vaším přímým záměrem.

Boží pečeť lze posílat také na dálku krásným specifickým způsobem naladěním na energii druhé osoby. Pro dálkový přenos není třeba fotografií, symbolů… PRACUJETE SRDCEM.

 

Energie Boží pečeti je darem nejčistšího zdroje, pomáhá v osobním rozvoji a potlačuje kontrolu ega, jedná se o vysoko vibrační energii.

1. Stupeň/uživatel
Cena 1 500 Kč.

2. Stupeň/Mistr
Cena 1 500 Kč.

 V současné době se již provádí zasvěcení do obou stupňů najednou za cenu 2.500,-

Součástí zasvěcení jsou skripta a osvědčení

Termín zasvěcení individuálně dle Vašich potřeb